תפילה

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
1. האם במניין מצומצם (10 מתפללים בלבד), רשאי אדם נוסף, מלבד השליח ציבור, לומר קדיש במקביל לשליח ציבור (למשל אם שניהם באבלות תוך שנה), או שמא חייבים מינימום תשעה עונים אמן ולכן רק אחד יכול לומר?
2. במניין בו אני מתפלל (נוסח תימן - בלאדי) נהוג להתפלל מנחה וערבית סמוכות (פער של כ - 13 דקות בין תפילה לתפילה) ואין נוהגים לומר תחנון ועלינו לשבח לאחר תפילת המנחה, אלא 2 מזמורי תהילים וקדיש. ברצוני לדעת, מהו הטעם לאי אמירת עלינו לשבח לאחר מנחה?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. לפי שיטתנו, בציבור גדול, רק אחד אומר קדיש.
2. כי התפילות סמוכות, והמנהג שנהגו לומר עלינו לשבח, הוא כביטוי לסיום התפילה. ולפי רבינו, אפילו תתקבל לא אומרים בקדיש שאחרי מנחה, שסמוכה לה ערבית, כי רק אחר ערבית יש לומר תתקבל צלותכון.

תאריך: 
27/07/15 י"א אב התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist