ימים על ימי מלך תוסיף

שאלה: 

מורנו ורבנו הנכבד יורנו מה דעתו בעניין הפסוק שנהוג לשיר היום בכניסה של רבנים לאירועים או לדרשות לישיבות וכו' ימים על ימי מלך תוסיף, ועד כהנה וכהנה. וכן האם היה מנהג בתימן לשיר שירים כאלה לרבנים ומאריין?

תשובה: 

בתימן לא נהגו לשייר לכבוד הרבנים כלל ועיקר. אחינו הספרדים והאשכנזים נהגו מתוך כוונה לטפח את כבוד הרבנים בעיני העם. אולי בימינו, שהרשות השלטונית אינה נוהגת כבוד ברבנים, ועל כל פנים, אינם בעיניה, בשורה הראשונה של המנהגיות, יש לאמץ מנהג זה, אבל במידה, במשקל ובמשורה.

תאריך: 
09/08/15 כ"ד אב התשע"ה
x

Audio Playlist