בדיקות הפסק טהרה ושבעה נקיים

שאלה: 

בס"ד שלום רב,
רציתי לשאול שאלה בקשר לבדיקות 7 נקיים. לידעתי הבדיקות צריכות להיות:
1. בעומק עד מקום השמש דש (לפחות בהפסק טהרה ואחד מהשבעה נקיים)
2. בחורים ובסדקים (כלומר לסובב את האצבע בפנים). כך לפי פשט השו"ע, ולפי הרמ"א (שכנראה השו"ע גם מסכים איתו, כמדומני שכך כתב הרב פנירי באבני שוהם) מספיק עד מקום שידה מגעת אם היא לא יכולה עד מקום שהשמש דש. שאלותי הם:
1. האם צריך לברר איזה אצבע נכנסת יותר עמוק, כלומר, אם האמה נכנסת יותר עמוק מהאצבע שליד האגודל, או אם הקמיצה דווקא נכנסת יותר עמוק וכו', או אם בשכיבה נכנסים יותר עמוק וכו' האם צריך לנסות את כל האפשרויות האלו כדי לדעת באיזה אופן נכנס יותר עמוק או שמספיק לעשות את בדיקה בעמידה עם הרמת הרגל או בהתכופפות מסוימת ולבדוק עם האצבע שליד האגודל (האצבע המורה)?
2. באופן ביצוע בדיקת החורים והסדקים, לאחר שמכניסים את האצבע האם מספיק לסובב ולהוציא, או שצריך לסובב את האצבע לכל אורך אותו המקום גם בדרך פנימה וגם בדרך החוצה וכו'?
3. אם אשתי מרגישה שהיא מכניסה בעומק עד מקום שידה מגעת, והיא מרגישה שהיא יכולה להכניס יותר פנימה, אבל היא חוששת לפצוע את עצמה, בפרט שלאשתי יש שם עור די רגיש שלפעמים היא מרגישה כאב מסויים ואז היא יודעת שהעד שפשף את אותו המקום וגורם לדם קצת, האם כאשר היא לא מכניסה יותר פנימה מחשש שמא תפצע את עצמה כדלעיל זה מספיק כדי להחשב עד מקום שידה מגעת? או שצריך לפחות בהפסק טהרה לעשות הכי עמוק שאפשר אף כשיש חשש שאולי המקום יתחכך ויפצע?
4. האם בבדיקת חורים וסדקים צריך להזיז את האצבע באופן שמתאמצים לגעת בכל הפינות שבאותו מקום או שאפשר לסמוך על כך שאם מסובבים את האצבע מסתמא נוגעים בכל הפינות שם?
5. שאלה כללית: בכל הנושא הזה - אנו שואלים - כיצד אפשר לדעת ולהיות בטוחים שהעד נכנס מספיק עמוק ושהגיע לכל הפינות הנצרכות בחורים ובסדקים? (גם אשתי שואלת זאת כי לפעמים היא מרגישה שהיא לא בטוחה אם העד נכנס באמת עמוק כי היא מרגישה שאומנם העד נכנס עמוק אבל כשהוא יוצא הוא יוצא מהר, או שהיא מרגישה שצד אחד של האצבע נכנס עמוק יותר מאשר הצד השני של הצבע, וכן בחורים ובסדקים היא מסובבת את אצבע שם אבל מכיוון שכאשר היא מוציאה את האצבע האצבע יוצאת מהר אז קשה לה לסובב בדרך החוצה, וכן היא שואלת כיצד היא תדע שהיא אכן נגעה בכל הפינות שם?)
5. אשמח לדעת בכל הדינים הנ"ל מה הדי לכתחילה, ומה הדין בדיעבד, מהמדאורייתא ומה מדרבנן, בתקווה שהנושא יהיה ברור ובהיר לקיים מצווה כמאמרה בעז"ה.
6. אני מתעורר לשאול את כל זה כעת לאחר שקראתי ספר פתחי נידה כמדוני של הרב מורגנשטרן תלמיד של הרב אלישיב זצ"ל שכתב (כעת אני כותב מהזיכרון כי הספר לא אצלי כעת ואני מקווה שאני מדייק) שצריך להתאמץ בכל הנ"ל אף אם קשה, והביא שם דוגמא באשה שבדקה רק עד צוואר הרחם! וחשבה שאין מקום שהוא יותר עמוק משם (ולפי אך שהוא מסביר שם יש עוד 3 ס"מ לאחר צוואר הרחם שהאצבע יכולה להכנס שם) ולכן כיוון שהיא יכלה להגיע לשם ולא בדקה שם מחמת שלא ידעה שיש מקום כזה ושהיא יכולה להגיע אליו לא עלתא לה בדיקתה וצריכה לחזור ולבדוק שוב ולטבול שוב! לכן אני שואל כדי להבין מה הגדרים מדוייקים של דין הבדיקה בהפסק טהרה ובשבעה נקיים, מה מעיקר הדין מה חומרא וכו' כדלעיל. בתקווה שהצלחתי להבהיר את עצמי טוב,
תודה רבה מאוד ישראל

תשובה: 

שאלות כאלה על אשתך לשאול את אמה, או מדריכת כלות.

תאריך: 
01/09/15 י"ז אלול התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist