קנה עליה ואחר חטף

שאלה: 

שלום לרב
בערב שבת מכרו את העליות לתורה, וראובן קנה ואף הגבאי סימן אותו. למחרת שמעון קפץ ועלה לאותה עליה וטען שהוא קנה את העליה. האם ראובן חייב בתשלום עבור קניה/ נדר זה?
תודה רבה.

תשובה: 

א. אסור היה לשמעון לעלות לתורה, אף שהוא טוען שהוא קנה. אלא אם הוא טוען בוודאות, שהוא קנה, וראובן והגבאי טוענים שראובן קנה, חוזרים ומוסרים, וכל המוסיף יעלה לתורה ויקרא.
ב. בדיעבד, ששמעון עלה וקרא, פטור ראובן מלשלם, כי הנדר שנדר, הוא על תנאי שהוא עולה לתורה, מי מישהו מטעמו. אע"פ שלא אמר את התנאי הזה במפורש, אבל זהו תנאי מכללא, שכל נודר, לצורך עליה לתורה, הוא נדר רק על דעת כן.

תאריך: 
02/09/15 י"ח אלול התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist