כתובת כהנים

שאלה: 

בס״ד לרב רצון ערוסי, שלום רב מדוע הרמב״ם משמיט את דין כתובת כהנים ומשפחות המיוחסות?
תודה מראש.

תשובה: 

כתובת כהנים ומשפחות מיוחסות אינו דין אלא מנהג, שנהגו בו בעבר, ואין נוהגים בו עתה.

תאריך: 
21/11/15 ט' כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist