האפלה בטלית

שאלה: 

מדוע לת"ח מועילה האפלה בטלית ביום (בצורך גדול לתשמיש), אבל אם החשמל דולק בשבת לא מועילה האפלה זו?

תשובה: 

אם קיימת אפשרות להאפיל על הנורות חשמל, באופן כזה שלא יטלטל את המנורה או שלא ייכשל בכיבויה, ואם ההאפלה היא מעשית, מותר גם בלילה, כנ"ל.

תאריך: 
16/12/15 ד' טבת התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist