האם מותר לקצר את הדרך דרך חצר בית כנסת.

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
שמעתי שאסור לקצר את הדרך ולעבור דרך בית כנסת. האם זה תקף גם אם אני עובר דרך חצר בית הכנסת? מדובר על חצר כזאת שסביר להניח שהציבור שמה מברכים ברכת הלבנה בחוץ ועושים תשליך.

תשובה: 

האיסור לעשות בית הכנסת קפהשקיר מעבר, הוא רק לבית הכנסת ולא לחצר בת הכנסת. ברכת הלבנה בחצר בית הכנסת אינה מקדשת החצר כדין בית כנסת. ברכת הלבנה היא שבח ולא תפילה, לכן התשליך. אין הוידוי נחשב לתפילה שמקדשת את ההקדש רק תפילה בציבור קדיש וקדושה, ומקום קבוע ולא מזדמן, מקדש את המקום. אפילו מדרכות הסמוכות לביהכ"נ, שיש והמאחרים מתפללים בהן בציבור, אינן קדושות בקדושת ביכנ"ס, כי תפילות אלו הן מזדמנות והמקום (המדרכה), לא נועדה לכך. תוכל להאזין להלכה יומית באתר קהילת נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
03/01/16 כ"ב טבת התשע"ו
x

Audio Playlist