דילוג לתוכן העיקרי

איסור ריבית בהשקעה

שאלה

כבוד הרב שלום
רציתי לשאול, אם אדם משקיע בעסק של חבירו, למשלסכום של 100.000 ש"ח, סוכם ביניהם שסכום ההשקעה לא יוחזר למשקיע, אלא הוא יהפוך להיות שותף לא פעיל בעסק ויקבל בכל שנה 10% מהרווחים. המשקיע מסכים לכך רק בתנאי שהוא מסכן רק את סכום ההשקעה המקורי, ובמקרה שהעסק יפסיד או יפשוט את הרגל לא יהיה לו שום חלק בחובות שיווצרו, כלומר הוא מוכן להשקיע רק בתנאי שהוא מרויח, ואינו מוכן להיות שותף אם יהיו הפסדים. האם יש בזה איזה בעיה של ריבית?
תודה מראש משה קליין

תשובה

לשאלתך ביחס לשותפות, שבה השותף הגביל עצמו ברווחים, אך מגן על כספו הגנה מוחלטת, על פני הדברים יש בכך איסור ריבית, ולכן יש צורך בהיתר עיסקה, לעיסקה כזו.