תפקיד תורני \ כלכלה לכהן שחי עם גרושה בבית הכנסת

שאלה: 

שלום לכת"ר, בביה"כ שלנו, יש כהן כהן שחי עם גרושתו זה שנים רבות. כידוע הוא עובר על הלכות התורה אך דבר זה לא מונע ממנו לחדול ממעשיו ולהמשיך במרדו. וועד בית הכנסת והרב שואלים מכת"ר:
1. היום הוא מכהן כגזבר בית הכנסת, חותם על צ'קים ובעל הרשאה. האם יש למנוע ממנו תפקיד זה?
2. הוא עורך "השכבות" ותפילת "מי שבירך" וזוכה לכיבודים. האם לאור דברי מרן באבן העזר ו, ו, חו"מ לד, יו"ד שלד ועוד יש למונעו מתפקידים הנ"ל: ציבוריים תורניים שחלילה לא ייראה שרב הקהילה והוועד תומכים בכך בעוד שאדם רומס ההלכה ביודעין בריש גלי וזוכה לכבוד.

תשובה: 

כהן המקדש גרושה, קידושיו תופסים, אך הוא עבריין, ומחלל זרעו, והוא חייב לגרש אשתו, בכל רגע נתון. ואינו נושא כפיו וכיו"ב. אם כהן חי עם גרושה, בלי קידושין, הוא עבריין, אבל נחלקו הדעות, אם חלות התוצאות הנ"ל. אני נמנה על אלה שאומרים שהתוצאות הנ"ל חלות גם בנסיבות של זוגיות או נישואין אזרחיים בין כהן וגרושה, ועל כל פנים, אין ספק שאסור לקהילה דתית באמת, להרשות לעצמה, שאדם שעובר בריש גלי בעבירות מסוימות, שהוא יאמר מי שבירך ויאמר השכבות, ויזכה לכיבודים, שהרי הוא דורס ברגל גאווה לעין כל דיני תורה, להבדיל מאדם שעושה עבירות בצינעה, שהדבר מסור בינו ובין ה', ולכן יש לעשות הכל כדי לשכנעו לחזור בתשובה, ואם לא, אין לכבדו כלל ועיקר.

תאריך: 
30/05/16 כ"ב אייר התשע"ו
x

Audio Playlist