לשון הרע ?

שאלה: 

במייל אישי ששלחתי לאדם מסוים טענתי שהתנהגות שלו היא מרושעת. כי ראיתי לעצמי חובה ."הוכח תוכיח את עמיתך " האדם הפיץ את המייל לעוד 2 אנשים שלא בידיעתי ורשותי. אין בדעתי להציג את העובודות בפני אחרים מפני כבודו של אותו אדם. יוצא שאותו אדם הוציא עלי שם רע? האם מותר להפיץ מייל לאנשים אחרים?
בתודה יוסי

תשובה: 

אסור להפיץ לאחרים מייל, ובמיוחד שיש לו תוכן שלילי כלפי מישהו. עם כל זה, התוכחה שהוכחת אותו במייל פרטי, בינך ובינו, היתה נכונה, אך היא היתה בוטה, כי בתחילה יש להוכיח את הזולת בלשון רכה ובדרכי נועם, כדי שלא יפתח תסמונת של דווקאות, וימשיך בעבירה.

תאריך: 
01/06/16 כ"ד אייר התשע"ו
x

Audio Playlist