ביעור שביעית ביין

שאלה: 

האם אסור לקנות יין מבציר 2015? לכאורה הוא מענבי שביעית, אף שזה לא כתוב על הבקבוק. האם כל השאר היינות כשרים ללא חשש?

תשובה: 

לדידנו, כל יין שיש חשש שהוא של שביעית, לרבות היתר מכירה, ואוצר בי"ד, עתה, כשכבר חלף פסח תשע"ו, אין לצורך אותו, כי לפי רבינו, כבר עבר זמן הביעור, והוא אסור. וטעון השמדה. היה ואדם שנוהג לפי הרמב"ם, טעה וקנה יין כזה, אף שחובתו להשמידו, אם יהיה לו הפסד גדול, ניתן לומר שמדובר במקח טעות, והוא זכאי להחזיר את היין ולקבל את כספו.

תאריך: 
10/06/16 ד' סיון התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist