עלייה להר הבית.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול בבקשה מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי עלייה להר הבית. האם אין לחשוש שאם יהודים כשרים יעלו על פי ההלכה, הדבר יגרום שאלו שאינם שומרים תורה ומצוות יעלו לשם בטומאה? הבנתי שמארי יוסף סובר שהחילונים מוגדרים כרשעים שעוברים עבירות במזיד, ואם כן האם אין כאן סברה להקל מצד הלעיטהו לרשע וימות? ועוד שכאן מדובר בהר הבית המחולל על ידי הערבים ושומה עלינו להשתדל לגואלו?
ב. וכן
רציתי לשאול האם אין לחשוש לטומאת קרי? ומה הדין באדם שרואה קרי לעיתים קרובות כגון פעם ביום, האם אין לו לחשוש ולא לעלות?
תודה רבה. תזכו למצוות רבות.

תשובה: 

ראה תשובות הקודמות.

תאריך: 
03/07/16 כ"ו סיון התשע"ו
x

Audio Playlist