ידיים שנרטבו מכלי הנטילה. .

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
אמרו לי בקו ההלכה הספרדי, של הרב דוד יוסף, שאם אדם מילא כלי במיים כדי ליטול את ידיו, ונישפכה אפילו טיפה אחת מהכלי, על ידיו, הדין שנטילתו פסולה.
רציתי לשאול, האם גם מארי יוסף קאפח זצ"ל, סובר כך, או שמא הוא מכשיר?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

לפי רבינו, אין שום חשש, כל שיש שיעור מים בכלי, מים שאינם פסולים.

תאריך: 
21/07/16 ט"ו תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist