שין של תפילין של יד.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי אדם שהניח תפילין של יד, ובטעות זזה רצועת התפילין, המסומנת על הזרוע בצורת אות שין, כך שהרצועה האמצעית של השין עלתה על חברתה, מצד ימין. ויוצא שאין כאן סימן של שין. האם יצא בדיעבד יד"ח קריית שמע בתפילין, או שמא עליו לחזור ולקרוא, קריית שמע כשתפיליו מתוקנות?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

אין זה מעכב.

תאריך: 
21/07/16 ט"ו תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist