כוונה בפותח את ידיך.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי אמירת הפסוק באשרי יושבי ביתך - "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון". האם חייב לכוון, שהראשי תיבות של פסוק זה, הם פא"י. וסופי תיבות חת"ך. בא"ת ב"ש סא"ל. ובגימטרייה יאהדונהי. שזוהי סגולה לפרנסה. או שמא אין חיוב כזה?
ב. אם אכן אין כזה חיוב, מדוע אין לנו לחשוש לדעת הקבלה?
תודה רבה. תזכו למצוות.

תשובה: 

א. לפי רבינו, צריך לכוון רק לתוכן הדברים ולוואי.
ב. מסופקני אם יש רבים שמבינים את המשמעות הקבלית של העניין, ואפילו בקרב רבנים.

תאריך: 
22/07/16 ט"ז תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist