הנחת מיים שכבר התבשלו, על הפלטה בשבת.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול, מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי הנחת מיים שכבר התבשלו פעם אחת, על הפלטה (שלדעת מארי נידונת כאש) בשבת. האם הדבר מותר או לא? .

תשובה: 

מים שהורתחו מערב שבת ונצטננו, הנחתם על גבי הפלטה בשבת - היא איסור תורה. לעומת זאת תבשיל שהתבשל כל צרכו בע"ש, איסור הנחתו על גבי הפלטה בשבת, היא רק מדרבנן.

תאריך: 
24/07/16 י"ח תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist