מכשיר לשמיעה בשבת

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, יש לי חברותא הנאלץ להרכיב מכשירי שמיעה בשתי אוזניו כי בלעדיהם אינו שומע דבר והוא העלה בפניי כמה שאלות בנוגע לדיני מכשירים אלה בשבת. מדובר ביהודי הגר בחו"ל, במקום שאין בו עירוב לכל הדעות. שאלותיו הנן, למשל:
1) מה מותר לא לעשות אם הוא נתקל בתקלה במכשירים והוא לא מצליח לשמוע דבר כאשר הוא חייב את חוש השמיעה לצורך בטחונו האישי בשובו הביתה מבית הכנסת בשבת?
2) מה מותר לו לעשות אם המכשירים נופלים לו מהאזניים ברשות היחיד או ברשות הרבים בשבת?
3) מה מותר לו לעשות אם מתברר לו בשבת שלמכשיר אחד או לשניהם יש בעייה במגעים והוא לא מצליח לשמוע דבר אלא אן כן הוא מכה בהם בעדינות כדי להחזיר להם את הזרם החשמלי אני מאמין שהוא ישמח לקבל ממארי הנחיות כלליות ומורחבות לשימוש במכשירים כאלה בשבת. תזכה למצוות! בברכת חודש טוב, אליעזר

תשובה: 

1-2. איני מכיר את המכשירים עליהם מדובר. אבל על פני הדברים, שיעצור בלכתו ברה"ר, ויתקן בשינוי את המכשיר. היה והוא צריך ליטול מעל הרצפה, מותר, כי האיסור הוא להעביר את המכשיר ארבע אמות ברה"ר. היה והוא צריך לעבור מרה"ר לרה"י, שילך פחות ופחות מארבע אמות ברה"ר עד שיגיע לרה"י. ולפני שייכנס לרה"י יתחבם באזניו ויכנס עמם לרה"י.
3. שיכה אותם בשינוי כגון במרפק.

תאריך: 
04/09/16 א' אלול התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist