ברכה על נרות בערב יום טוב

שאלה: 

האם יש לברך על הדלקת הנרות בערב יום טוב? האם אישה שבעלה מעדה אחרת צריכה לקבל את הנהגות עדתו לעניין תפילה, הדלקת נרות וכד' כלומר הלכות שנוגעות לה ולא להנהגת הבית?

תשובה: 

1. אנו יהודי תימן לא נהגנו להדליק נר לכבוד יו"ט, ואם יש מנשותינו שרוצה להדליק, תדליק בלי ברכה.
2. כך נוהגים מורי ההוראה, להורות שעל האישה לנהוג כמנהגי בעלה.

תאריך: 
25/09/16 כ"ב אלול התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist