אישה סוטה צריך מקורות וכיוון חשיבה

שאלה: 

שלום הרב!
אשמח לעזרה בנושא הבא: אני צריך לעשות עבודה והשאלות שבהן אעסוק הן: מדוע ראתה לנכון שיטת המשפט ההלכתית לחרוג מדיני הראיות המקובלים בפרשת אישה סוטה? מהי החשיבות הרבה בפרשת סוטה? ואם כבר ניתן לחרוג, מדוע שלא נחרוג מדיני הראיות גם בנושאים אחרים חשובים כגון מציאת רוצח וכדו'? מדוע ראתה לנכון שיטת המשפט ההלכתית לחרוג מדיני הראיות ולהעביר את הדיון הלכאורה משפטי בין בני הזוג למסגרת שאינה משפטית (כהן, בית מקדש, נס)? מה באה התורה להשמיע לנו בעשותה כך? אשמח מאד להכוונה ועזרה בנושא וכן מקורות (בעיקר ) שניתן לקרואתודה רבה!

תשובה: 

בשל קדושת התא המשפחתי, חרגה התורה מכללי הראיות הרגילים בדיני אשה סוטה. בשל הדאגה לעגינות האשה חרגה ההלכה מכללי הראיות הרגילים. בשל הדאגה לקדושת החיים ולמאבק נגד שפ"ד, ואלימות קשה חרגה ההלכה מדיני הראיות הרגילים, ויש דין הוראת שעה ודין המלך.

תאריך: 
03/11/16 ב' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist