חיסכון לכל ילד

שאלה: 

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, קיבלתי לאחרונה פנייה מהמוסד לביטוח הלאומי לגבי האפשרות לפתוח תוכנית חיסכון המכונה 'חיסכון לכל ילד'. האם כשר לפתוח תוכנית חיסכון כזה? בברכת התורה, אליעזר

תשובה: 

למה לא. אדרבה, יש להניח יסודות לסיוע לילדים, לכשיתבגרו במיוחד להורים שאינם אמידים. איזהו חכם הרואה את הנולד. התייחסתי מבחינה עקרונית. מבחינה מעשית, הדבר פשוט שאין להשקיע כספי יתומים או קטינים במסלולים שיש בהם סיכון, ספקולטיביים, כאלה הם דיני האפוטרופוס. ורק במסלולי חיסכון מתון, מותר ורצוי, וכמובן שאין בעיות של רבית, כגון היתר עיסקא וכיו"ב. האזן להלכה יומית באתר נצח ישראל בעניין זה.

תאריך: 
20/12/16 כ' כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist