קביעת סעודה על לחוח

שאלה: 

האם ניתן לקבוע סעודה על הלחוח בזמננו שהוא עבה. כשנעשה במחבת? אע"פ שבלילתו רכה? האם דינו כדין הטרוקנין והניבלאש של השולחן ערוך בסימן קס"ח שאמר כי ניתן לקבוע עליהם סעודה. וכך פסק להלכה הרב רצאבי שהיום הלחוח עבה ניתן לקבוע עליו סעודה והרב דו יוסף העתיק אותו להלכה. אם יוכל הרב להביא מקורות לתשובתו. שבוע טוב וחודש טוב ומבורך.

תשובה: 

אני בדעה שכל לחוח שבלילתו מאוד רכה, והוא מבעבע במחבת והוא כמו מתבשל, הרי דינו כמיני דגן מבושלים, שברכתו מזונות, גם אם קבע עליו סעודתו, אף שהוא עבה בתוצאה הסופית. הגע בעצמך מיני אטריות ופסטות, שהם נעשים בדרך בישול, אף שעושים מהם מן מאפה עוגה, כמו עוגות וכיו"ב, ברכתם מזונות, אף שקבע עליהם סעודתו, כי ייצורם הוא בדרך בישול.

תאריך: 
28/01/17 א' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist