שינוי מנוסח קבוע בבית הכנסת

שאלה: 

שלום לרב
ועד בית הכנסת קבע בשיתוף עם הציבור שהנוסח הקבוע בבית הכנסת יהיה בלדי לפי סידור תורת אבות וסידור שיח ירושלים ללא ההערות בשינויי הנוסח. האם הלכתית מותר לאחד המתפללים לשנות מהנוסח שנקבע? למשל לשנות ל חי העולמים בצירה, אמת ויציב בדילוג על ה' אלוקיכם, וכן בהמשך נכון וקיים וכו', כי לא יתמו חסדיך, חיי עולם נטעה, ועוד ועוד? יש להדגיש שכל שינוי כזה גורם לחוסר נחת בחלק מהציבור ולפעמים גם להערות בזמן התפילה ולאחריה, אבל כדי לשמור על כל הציבור לבל ידח ממנו אחד, ישנם שמרגיעים את הציבור לבל תפרוץ המחלוקת שתפזר את המתפללים לבתי כנסת אחרים, כי גם ככה אנחנו מצומצמים.
תודה רבה.

תשובה: 

הרי כל צד לא נוח לו בגירסאות של זולתו, ולכן אם אין מניין אלא בלא אלו, אל יקפיד זה על זה, ובעיקר שיתפללו במניין ולפי מורשת אבותינו. כי כל עוד אין סנהדרין שתכריע במחלוקות ובהבדלי הנוסחים, אלו ואלו דברי אלקים חיים. והאמת והשלום אהבו.

תאריך: 
06/02/17 י' שבט התשע"ז
x

Audio Playlist