ברכות

שאלה: 

כבוד הרב שלום וברכה האם יש לענות 'אמן' גם אם שמעתי רק את מלות הברכה האחרונות?
בתודה

תשובה: 

נחלקו הפוסקים אם יש צורך שישמע הזכרת השם, סימן ביה"ל, שו"ע, או"ח, רטו, ב, ד"ה שלא שמע, אבל נראה מדברי רבינו, ברכות, א, י, שאפילו שלא שמע הזכרת ה' עונה אמן, ונראה שדוקא כשעונה אמן כמצטרף לשבח ה', אבל כל שרוצה לצאת ידי חובת אותה ברכה, צריך לשמוע הזכרת ה'.

תאריך: 
23/05/17 כ"ז אייר התשע"ז
x

Audio Playlist