כפכפים מעור לעניין ברכת השחר

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
כאשר אני קם בבוקר אני נועל כפכפים מעור, שהם סוג של סנדלים תנ"כיות. אני הולך עם הכפכפים הללו רק בבית, בחצר וברחוב (לבדוק דואר או לזרוק את הפח וכיו"ב), אך לא לתפילה וכיו"ב (שאז אני נועל נעליים). האם ניתן לברך, לדעת הרמב"ם, על הכפכפים - סנדלים מעור הללו את ברכת "שעשה לי כל צרכי"?

תשובה: 

נראה שאין לברך על כפכפים, כי אין זה "לובש מנעלים" כפי שכתב רבינו, תפילה, ז, ו. ונחלקו הפוסקים אם בתשעה באב יברך על נעלי גומי, ולענ"ד שלפי רבינו יברך שהרי בהלכה ח', כתב שבתשעה באב לא יברך על נט"י ולא המעביר, ולא כתב ברכת כל צרכי, כי נעלי גומי הם בגדר לובש מנעלו. וראיה לדבר, שנוסחת הברכה שלנו "כל צרכי", ופירש מהרי"ץ בעץ חים, במנעל שיכול לעשות צרכיו, ויחף אינו יכול לעשות כל צרכיו, וכן בכפכפים אינו יכול לעשות כל צרכיו.

תאריך: 
06/08/17 י"ד אב התשע"ז
x

Audio Playlist