מעשרות בגינה

שאלה: 

שמעתי היום בהלכה יומית לגבי פרי עץ לימון שנמצא בחצר, ואבקש חידוד לדברים, כי בחוסר דעתי לא הבנתי עד הסוף.
1. האם חצר של ימינו שהיא מגודרת, ואנשים לא נכנסים לתוכה אלא ברשות, ואין אדם בוש מלאכול בה מותר לקטוף מהעץ או מהשיח ולאכול בעודו בגינה או לא וחייב לעשר? זאת אומרת שאין או יש פטור ממעשר.
2. הבנתי שיש הבדל בין פרי (עגבניה, לימון, אגוז) לבין תפוז או אשכול ענבים, אבקש הסבר מכת"ר.
3. אם אדם הכניס דרך החלון נפטר בכל מקרה ממעשר? האם ראוי לעשות זאת?

תשובה: 

1. לקטוף פרי אחד ולאכלו - מותר. לקטוף שני פירות - אסור לאכלם בלי להפריש תרו"מ. גם לא פרי אחד. כי החצר וגינה כזאת קובעים למעשר.
2. לא הבנתי את שאלתך. אך אכתוב דין מסוים, אפשר שהוא התשובה לשאלתך. הקוטף תפוז או אשכול ענבים, בחצר, אסור לאכול אפילו בלח, ואפילו ענב אחד, עד שיעשר, כי דרך אכילתם פלחים פלחים ופרדי ענבים, אבל עגבניה דרך לנגוס ממנה ולאכול, וכן אגוז, הוא נחשב יחידה אחת, וכן הלימון, ולכן כל שקטף בחצר עגבניה אחת, לימון אחד או אגוז אחד, פטור מלעשר.

תאריך: 
16/01/18 כ"ט טבת התשע"ח
x

Audio Playlist