דילוג לתוכן העיקרי

נטילת ידים

שאלה

שלום לכבוד הרב!
ברצוני לשאול, כיצד יטול האדם את ידיו בבוקר? הרי לפי הר"מ יש לברך על המצוות בעובר לעשייתן, ואז ידיו של האדם טמאות?
ב. הרי אם הברז נמצא במרחק מה ממיטתו של האדם, אזי יצטרך לדרוך קודם על הקרקע, וייתחיב בברכת רוקע הארץ על המים, ואז ידיו עדיין אינם טהורות?
תודה רבה לכת"ר!

תשובה

א. לפי רבינו, אין טומאה, שלפי ההלכה מונעת נטילת ידיים בברכה, רק אם בידיים יש צואה וכיו"ב.
ב. המעיין בגמרא ברכות, כך אומר הרא"ש, לפי פשוטה של הסוגיא, כך נהגו בימי התלמוד שבירכו לפי סדר עשייה.