ברית שבוצעה ע"י מוהל חילוני

שאלה: 

לק"י שלומות כנהר לכת"ר הרב רצון ערוסי הי"ו, אתמול הייתי בברית מילה של בן אחותי שבוצעה בידי רופא, עולה מברית המועצות אך סח לפי תומו שהוא יהודי (וכן כך התרשמתי). אולם כמעט בודאות שאינו שומר מצוות ואת הברכות עשה בחובבנות וברישול לצערי (לא עלה בידי לשכנע את אחותי החילונית לבחור מוהל דתי, חרף כל הפצרותיי משום שהיא סמכה על ההמלצות של חברותיה לגבי המקצועיות שלו ולא ענין אותה דתי או לא דתי). הסתכלתי מקרוב בתהליך וראיתי שמלבד שהשתמש בקלמפר, גם השתמש בכפפות ולא ביצע פריעה בצפרניים. אינני מומחה אך גם לא ראיתי משהו מיוחד שהוא עושה מלבד המילה. כששאלתי אם ביצע פריעה אמר לי שכן. כששאלתי מתי אז הוא אמר שגם לפני וגם אחרי המילה ושזה נעשה ע"י קיפול. קשה לתאר, אולם התרשמתי כמעט בודאות, שהוא אינו בקי בהלכות הפריעה ואני בספק רב אם אכן התבצעה פריעה כראוי או בכלל. הוא הודה שלא עשה מציצה, לא בפה ולא בשפופרת אלא רק שם תחבושת. השאלה היא מה עלי לעשות כעת. אין לי שיתוף פעולה מצד אחותי ואף לצערי הגענו למצב של מתיחות רב וכמעט לידי ריב. התלבטתי אם להגיע לברית המילה אולם הבנתי שראשית כדאי שאבוא שמא אלמד מה התבצע ומה לא וזה יועיל לדעת מה עושים בהמשך וגם כי אני בא ממשפחה חילונית (אם כי שומרים חלק מהמצוות ב"ה) ואם אתחיל להקפיד אצטרך להתנתק מהם. האם ניתן לדעת בדיעבד אם בוצעה פריעה? האם יש לבצע ברית שנית או הקזת דם? אינני יודע אם שייך, אולם הילד תאום ולכן הברית נערכה אחרי שמונה ימים. אודה לכת"ר על כל עצה. יברכך ה' וישמרך,

תשובה: 

יקירי, יישר כוחך על דאגתך הכנה לקיום ברית מילה כהלכה. מצער הדבר, שיש אחים ואחיות שרחוקים ממצוות וסוברים, שהברית היא רק עניין כירורגי. ה' ישיב אותם ואותנו בתשובה שלמה במהרה. לגופו של דבר, תציג לאחותך, אם תסכים, שמוהל מומחה ירא ה', יבדוק את התינוק, ואם יראה שהברית שנעשתה בדיעבד כשרה, די בכך. ואם יציע תיקון, ינהגו לפי הצעתו, אם ירצו בכך. ואתה שלום, וכל אשר לך שלום, שלום שלום, לקרוב ולרחוק.

תאריך: 
02/05/18 י"ז אייר התשע"ח
x

Audio Playlist