ברכה על הטבילה

שאלה: 

ראשית נברך את מורינו ורבינו ברפואה שלמה אחר ששמענו שהוא לא בקו הבריאות. ויהי רצון שזכות ההוראה לרבים תעמוד לו להחלמה מהירה להמשיך ולמסו שיעורים שהם כמו אויר ליהדות תימן ולכל עם ישראל הנבונים בכלל. יורנו מורנו ורבנו הגאון הרב רצון ערוסי שליט"א אנו נוהגים שלא לברך על טבילת כלים, אך מדוע אנו מברכים על טבילה של אשה לאחר נידתה? הרי גם ברכה זו לא נזכרה בדברי רבנו הרמב"ם? חיפשתי בספר טהרת משה, ולא מצאתי התיחסות לכך.

תשובה: 

כל המברך יתברך שבעתיים מפי עליון. אשר לברכה, אנו מקובלים שלא תיקנו ברכה על טבילת כלים, כי טבילה זו ניתנת להידחות בקלות, כגון לתת הכלי לגוי, ולשאול הכלי ממנו ולהשתמש בו. אשר לאשה הטובלת, ומברכת "על הטבילה", משום שמצווה יש לה להיטהר, כדי להיות מותרת לבעלה, וכל הטמאים המיטהרים ע"י טבילה מקיימים מצווה ומקובלים אנו שאנשי כנסת הגדולה תיקנו ברכות המצוות.

תאריך: 
08/06/18 כ"ה סיון התשע"ח
x

Audio Playlist