עמידה בפני אב בבית כנסת בזמן תפילה

שאלה: 

שלם עליך מו"ר, האם יש לעמוד בפני אב שנכנס לבית הכנסת בזמן פסוקי דזמרא/פריסה על שמע/סדר היום? או שמא כיוון שעוסקים בעינייני התפילה ותושבחות לבורא עולם, ששניהם חייבים בכבודו, אזי לא עומדים?

תשובה: 

נחלקו פוסקי ההלכה בשאלה זו. יש פוטרים, ויש אפילו אוסרים, והחיד"א דחה דבריהם, וחייב הבן לעמוד לכבוד אביו, גם בשעת התפילה. ועל אף הכרעתו של החיד"א הדברות משה להרב משה פיינשטיין סבר שהוא פטור כי הוא עוסק במצווה, ופטור ממצווה, ומנהגנו שעומדים, כי בעמידתו אינו מפסיק להתפלל ומקיים שתי המצוות כאחת. ואין בעמידה זו זלזול, חלילה, בכבוד ה', כי ה' הוא שציוונו לכבד את הורינו. האזן להלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

תאריך: 
04/09/18 כ"ג אלול התשע"ח
x

Audio Playlist