מלצר המגיש יין

שאלה: 

שלום לרב
1) מי שנמצא באולם שמחות והמלצר שאינו חובש כיפה פותח בקבוק יין או מגיש כוס יין. האם על פי דעת הרמב"ם מותר לשתות מן היין הזה?
2) מה מתכוון הרמב"ם בכתבו בהלכות שבת פרק ל' "אבל מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה–ושניהם כגויים, לכל דבריהם" לאיזה עניין הוא כגוי? ולמשל אם הוא כגוי האם מותר לרב לחתן אותו עם בת ישראל? והאם על פי דעת הרמב"ם מחלל שבת שהגיש כוס יין מותר לשתות מהיין?
תודה רבה.

תשובה: 

1. אם היין אינו מבושל, ואינו מתוק, אין לתת למלצר חילוני למזוג יין כזה. אך כל שאין אנו יודעים שהוא מחלל שבת בפרהסיא, אין לאסור יין זה, אם הוא כבר מזג לנו.
2. מבחינה עקרונית, להבדיל מהבחינה המעשית, יהודי מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לכל דבר.

תאריך: 
03/12/18 כ"ה כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist