ריאה חלק - 2

שאלה: 

שוב שלום כבוד מורנו ורבנו הגאון רבנו רצון ערוסי שליט"א
נשאל מורי וענה לגבי חלק ריאה: לפי רבינו, בנסיבות הקיימות, לכתחילה יש לצרוך רק בשר חלק מהדרין. ושאלתי מדוע?
הרי לא רבנו ולא מנהג תימן מאשש את נושא ה"חלק" הנהוג בימינו. אני מבין כי יש נסיבות שונות בימינו בסוגי המרעה וכו', אך מדוע חלק ריאה אינו מספיק? האם מי שאוכל חלק ריאה נכשל באיסור?

נבקש ממורנו להרחיב מעט במחילה ובתודה כי תורה היא וללמוד אני צריך

תשובה: 

מבחינה עקרונית, אתה צודק, כי לפי דין התלמוד, שאבותינו נהגו לפיו, גם כשיש סירכות, ואפילו מאוזן לאוזן שלא כסידרן, ניתן לעקרם ממקומן, בעדינות, אבל במומחיות ובמיומנות, ואח"כ לבדוק את הריאה, ע"י ניפוחה במים, ואבותינו היו מומחים לכך, וכך נהגו. מבחינה מעשית, בימינו, אין שחיטות פרטיות, וזקנינו שהיו מומחים, כבר אינם לצערנו, ולכן מארי הורה שלכתחילה עלינו לצרוך בנסיבות שלנו, היום, רק בשר חלק, שבו אין ספקות. אך אין זאת אומרת, שאם הבשר אינו חלק, אלא רק כשר, שהוא בהכרח לא כשר, כי אפשר שטיפלו בסירכה באופן נכון.

תאריך: 
12/01/19 ו' שבט התשע"ט
x

Audio Playlist