לימוד הלכה למעשה

שאלה: 

שלום כבוד הרב,

אדם שאינו מוסמך לרבנות אך יודע ללמוד, למד סוגיה והגיע למסקנה שהיא דעת מיעוט בעולם ההלכה ו/או שונה מהמקובל בסביבתו ואצל רבו. עם זאת, יש מורי הוראה מובהקים שהגיעו למסקנתו ופוסקים כך הלכה למעשה. ואותו לומד שמע דברי המתירים ודברי האוסרים, ולא השתכנע מנימוקיהם של בני הפלוגתא. לצורך הדיון, נניח שמדובר במשהו אישי, כך שאין כאן עניין של שינוי מהציבור. האם עליו:
1. לנהוג כמסקנתו?
2. לבטל דעתו מפני הדעה המקובלת, או מפני דעת רבו?
3. לנהוג לפי דיני ספקות?
4. להחמיר כדעתו, אך לא להקל (מה שלא תמיד אפשרי, שכן לא תמיד מדובר בחומרא מול קולא)?

דוגמאות לדבר:
1. בסביבתו אומרים הלל בברכה ביום העצמאות, ולדעתו זו ברכה לבטלה (נניח שנאלץ להתפלל ביחיד באותו יום)
2. בסביבתו נפסק שיש להצביע בבחירות לפי שאלת רב, ולדעתו אין הדבר כך
3. בסביבתו אוסרים על אישה לכסות ראשה בפיאה, ולדעתו מותר

אלה רק דוגמאות, והשאלה היא כללית.

בתודה

תשובה: 

הואיל והוא לא מצוי בעולם ההלכה הרחב, רק ידיעות נקודתיות, שיעשה לו רב שממנו ילמד, ולפי הוראותיו ינהג.

תאריך: 
24/05/19 י"ט אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist