דילוג לתוכן העיקרי

חיתוך טישו\טואלט מסומן בקיוקוו

שאלה

כבוד תורתו שליטא היו ני ענה כאן שתלישת\חיתוך טישו המסומן בקיוקוו זה כפירוק קליפת אגוז [נראה לי חי אייר(לג בעומר המשמח) שאלתי בבקשתי היא האם אין כאן מחתך במידה לפחות ראוי להחמיר? אם זה חילוקי שיטות ולפי הרמבם זיעא ע״ה הדבר מורל אנא ציין ושכרו כפול מן השמיים. יאריך ימים על ממלכתו ממלכת חן התורה

תשובה

אם אדם חותך בשבת ניירות לקינוח, במקום הקיווקוו, הרי זה מחתך ואסור.

אבל אם אדם חותך עטיפת נייר אכילה, תכולה מסוימת, או שחותך במקום הקיווקוו, אינו בגדר מחתך, כי אינו מעוניין בנייר עטיפה זה, אלא מסלקו כדי לקחת את תכולתו.