שבועה

שאלה: 

שלום כבוד הרב!
כיצד צריך לנהוג חובש שצריך להישבע את שבועת החובש'?

( נוסח השבועה:
אני, חייל בחיל הרפואה של צבא ההגנה לישראל
נשבע היום הזה -
להושיט יד עוזרת לכל פצוע ולכל חולה,
אם נקלה ואם נכבד, אם אוהב ואם אויב -
ולכל אדם באשר הוא אדם.

אני נשבע להביא מרפא וצרי לגוף ולנפש,
לשמור סוד, אמונים וכבוד, ולשקול את מעשי
בתבונה, בתושיה, ובאהבת אנוש.
שומר אחי אהיה תמיד - אם בקרב, אם באלונקה
ואם ליד מיטת החולי.

אני נשבע כי על ליבי יהיה חרוט לעד
הדיבר העליון של ההקרבה -
לא להשאיר פצוע בשדה
בזאת אני נשבע!)

תשובה: 

עמוד בקשר עם הרבצ"ר כי המילה להישבע בעייתית.

תאריך: 
18/06/19 ט"ו סיון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist