מארי רצאבי ותלמידיו

שאלה: 

לק"י
לכת"ר המארא דאתרא מארי רצון ערוסי יצ"ו
המארי מכיר אותי בפנים אך לא בשם, לאחרונה אני רואה את השנאה והשיטנה של תלמידיו של מארי רצאבי לא רק על המארי גם על בנו צפניה שמכנים אותו צפע ואת כבוד מעלתו משמיטים ורושמים כאחד האדם.האם לא הגיע לצאת כנגדם במלחמת אש דת השערה וחרב להוציא מתערה לשלוף נגד צורריך..והריני מגלה את דעתי שגדלתי כעיקשי ועדיין מקבל את הזוהר וכיום תומך נלהב בחזרה על פי מורינו ורבינו מרן יוסף קפאח המכונה הרמבם הקטן.ואין זה סותר שחונכתי שאנחנו פוסקים כדעת רבינו ורק בדברים שגדול חכמינו מהרי"ץ מציין אחרת(אין כוונתי בדברים שהשתנו בגלל מרן רבי יוסף קארו) פונה אני אל מכת"ר בדמעות שליש ואפילו להוציא בגלוי מה שבזמנו מארי שלמה קורח זצ"ל אמר ותלוי על קיר הכולל של מפעל משה.בכל לשון של תחנונים הגיע העת ולהשים סוף למסכת השקרים ובכללם למלעיגים והמלעיזים לקוראים למארי רצאבי הרשל"ץ ומרן פוסק הדור של עדת תימן.יותר נכון ולצערי רושם ולא בכדיי לזלזל הוא מעוות את דברי מהרי"ץ ואם לתלמידיו היה שכל בקודקודם והיו פותחים עץ חיים היו רואים זאת.באהבה ובכבוד רב מי שהיה כילד התלמיד של אביו של מארי אילן טביב וגם תלמידו

תשובה: 

אין להשיב מלחמה.

יש להתפלל שה' יסייעם שישובו בתשובה שלמה כי קנאותם מעבירה אותם על דתם ועל דעתם. והם עלולים להפסיד את עולם האמת והנצח.

תאריך: 
08/07/19 ה' תמוז התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist