ק דבוקה

שאלה: 

שלום וברכה!
לדעת הרב האם צריך לכתוב כיום לכתחילה עם ק דבוקה?

תשובה: 

לכתחילה רשאי לכתוב ק דבוקה, כי זו מסורת עתיקה אמתית, ובכל זאת עצה טובה שלא יעשה כן, כי בני אדם רבים סבורים שק' דבוקה פסולה ופוסלת את הסת"מ, ויורו להחזיר את הס"ת, דבר שיגרום לבעיות.

תאריך: 
05/09/19 ה' אלול התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist