יחס המשפחה למי שנאף

שאלה: 

אדם שנאף מחוץ לנישואין במקרים רבים ולא עלינו אף עם קטינות, ומודה בעבירות המיוחסות לו. האם צריכה המשפחה להוקיעו? או להגן על שמה הטוב של המשפחה?

תשובה: 

ראשית, יש להביא עניינו לבירור פני בי"ד, שיברר העניין היטב. כי שמא מדובר בחשדות ובשמועות בלבד.

שנית, אם יימצאו עובדות נכונות: א. יש להזהירו ולהזהיר אחרים מפניו. ב. שמא אסר נשים נשואות.

תאריך: 
22/10/19 כ"ג תשרי התש"פ
x

Audio Playlist