מלגה על לימוד תורה

שאלה: 

שלום וברכה!
אני תלמיד ישיבת הסדר בשיעור ג', ואני משתדל לקום לפנות בוקר וללמוד עד לתפילה של הישיבה, ואין לי לא הכנסות ולא הוצאות.
ויש כולל, שלא קשור לישיבה, שמציע מלגה של סכום יפה לחודש למי שילמד באותו מקום, וזה באותם שעות שבהם אני לומד לפני התפילה וזה לא פוגע לי בסדרי הלימוד בישיבה.
האם זה נחשב לעשות את התורה קרדום, כשאני הולך לקבל כסף על לימוד, כשאני אלמד בכל מקרה בלי קשר למלגה?
האם מותר לי, לדעת רבנו, לעשות זאת?
האם יהיה הבדל אם אני אלמד חלק מהימים בישיבה וחלק שם (הם מחייבים ללמוד שם מינימום מחצית הימים בחודש) או שזה דווקא עוד יותר הופך את התורה לקרדום?

תשובה: 

לפי הנתונים שכתבת, אליבא דרבנו הדבר אסור, אולם אם תעשה להם עבודה תורנית בכתב, אפשר להתיר קבלת מילגה זו.

תאריך: 
03/01/20 ו' טבת התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist