על הניסים בברכת המזון - סידור הרמב"ם

שאלה: 

שלום לרב.
בסידור הרמב"ם של שגיב מחפוד לא מופיע על הניסים בברכת המזון.
ביד החזקה הלכות ברכות פ"ב ס"ו פוסק הרמב"ם עפ"י הירושלמי שיש להגיד על הניסים בברכת המזון.
האם ההשמטה בסידור הרמב"ם, טעות יסודה או שיש לה על מה לסמוך?

תשובה: 

עיין באותו סידור בעמ' תתפז, שעורך היסוד הביא את הלכות על הנסים בברכת המזון כפי שרבינו הביא בהלכה.

תאריך: 
11/01/20 י"ד טבת התש"פ
x

Audio Playlist