תענית אסתר

שאלה: 

יורנו רבנו,
האם תענית אסתר עתידה להתבטל כשיבנה המקדש?

תשובה: 

תענית אסתר היא מנהג של כל ישראל. אבל היא מנהג ויש לה משמעות גם בלי קשר לפורים, שעל עם ישראל להתפלל ולהתענות כל אימת שצוררים נלחמים כנגדו.

ולכן, לעתיד, אם כבר לא יהיה שעבוד מלכויות, אפשר שייבטל מנהג זה.

תאריך: 
18/02/20 כ"ג שבט התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist