הכרזת הרה"ר על תענית בשל נגיף הקורונה

שאלה: 

ההנחיה של הרבנות הראשית לא ברורה. ממתי עד מתי בדיוק צריכים לצום. האם לקבל היום במנחה עם נדר או בלי?

מתי במנחה לקבל התענית? יש נוסחים שהכניסו את קבלת התענית למנחה. האם זה ראוי לדעת הרמב"ם?

בעניין הוראת הרבנים לתפילה ביום רביעי. ההתייחסות שם לעניין ספרדים ואשכנזים בלבד. אולי יתייחס רבינו למה אנו צריכים לעשות גם?

 

תשובה: 

היום בתפילת מנחה שומע תפלה יש להוסיף עננו ה' עננו ביום צרה ביום תענית זה וכך נקבל יום המחרת רביעי כיום תענית. מי שצם חצי יום יקבל חצי יום. מי שצם יום שלם, ויש בכוחו, יצום יום שלם. סמוך לסיום התפילה יאמר תענית שעות או כולו, וכך מתחייב. תענית שעות חצי יום מחצי היום עד צאתו של היום. וכבר אמר שאכל בבוקר ואחה"צ לא אכל, וממשיך עד סוף היום, זה תענית שעות. עשרה מישראל וכולם צמים יום שלם יוציאו ס"ת ויקראו ויחל. כמו תענית בגזירות. בחזרת השץ עננו וברכה בפני עצמה. עשרה שכולם צמים כל אחד בתפילה עננו בחצי היום שקיבל עליו

נאמר סליחות. וידוי. שמונה עשרה. אבינו מלכנו. להרעיד הלבבות. זעקה מקירות הלב.

 

תאריך: 
25/03/20 כ"ט אדר התש"פ
x

Audio Playlist