פדיון הבן בימי קורונה

שאלה: 

בקשר לפדיון במוצ"ש. מה לעשות בעניין הקורונה ואיך, האם לדחות? האם בעשרה או לא?

 

תשובה: 

אין צורך בעשרה לצורך פדיון. די בכהן ובאב. ואין למסור את התינוק מיד ליד כלל. אלא האב יאמר לכהן שהוא ייתן לו חמשה סלעים לפדיון בנו בכורו, ויברך על הפדיון, וימסור דמי הפדיון לכהן ודיו. אם ירצו במעמד זה לומר את אשר נוהגים לומר, יעשו זאת, אבל בשמירת מרחק בין האב ובין הכהן, ויעשו זאת בקצרה. יש לחטא את המטבעות, את ידי האב וידי הכהן.

 

תאריך: 
25/03/20 כ"ט אדר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist