חופה בבית הקברות בימי הקורונה

שאלה: 

חרדים עושים חופה וקידושין בבית קברות, שזה סגולה לעצירת המגיפה. מה מורי היה אומר על זה?

 

תשובה: 

מורי נאמן למשנת הרמב"ם. אותו טקס אינו תואם את משנת הרמב"ם, אבל מוסכם על כולם, שאין טוב יותר מכך שבני אדם יתפללו מקירות לבם, בהכנעה, ויקראו מזמורים וידמעו, כי מאז שחרב בית המקדש, שערי תפלה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו.

 

תאריך: 
26/03/20 א' ניסן התש"פ
x

Audio Playlist