אכילת חרוסת בליל הסדר

שאלה: 

לשון רבנו בהלכה: "החרוסת... ומביאין אותה על השולחן בלילי הפסח". האם אפשר להבין מכך שמצוות החרוסת היא רק להביאה על השולחן זכר לטיט, אך לאכלה אין מצווה? נפ''מ למי שלא אוהב בכלל חרוסת, האם חייב לאכול?

תשובה: 

כפי שראינו זו מצוות עשה מדברי סופרים. ומשום כך לא רק מצווה להביא חרוסת אלא חובה להשתמש, כלומר לאכול. אבל אם אדם לא אוהב, אומרים לו שיתאמץ, כי זו מצווה, אם אדם סובל מן החרוסת מבחינה בריאותית, פטור. אבל אם הוא רק לא אוהב, שיתאמץ, כי יש עוד דברים שלא רגילים, ובכל זאת עושים אותם.

תאריך: 
30/03/20 ה' ניסן התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist