טעה בברכות

שאלה: 

מי שאכל לחם (בימות החול) וטעה ובירך ברכת מעין שלוש, צריך לחזור ולברך ברכת המזון?

תשובה: 

צריך לחזור, אין ברכת המזון פוטרת ברכת מעין שלוש, ובודאי שלא ברכת מעין שלוש פוטרת ברכת המזון.

תאריך: 
17/04/20 כ"ג ניסן התש"פ
x

Audio Playlist