דילוג לתוכן העיקרי

קדיש

שאלה

מה הדין שאדם מתארח בביכנ״ס שאינו נוהג כמנהגו.   

א: בקריאת הקדיש אינו קורע 5 קריעות.     

ב: יושב לפני יה שמיה רבה.   

 ג: אינו עומד בקדיש לפני ערבית שלשבת. 

האם חייב להתנהג כמנהג המקום אע״פ שהדברים הנ״ל אינם מוזכרים אצל רבנו כלל.   

כמו כן מה דעתו של הרב באמירת קדוש שבקדושה שנהגו להרים עקב 3 פעמים האם יש לנהוג כך אע״פ שרבנו לא הזכיר דין זה?

תשובה

א לפי רבנו ומנהגנו הקדום, אינו כורע. אבל אין בזה איסור לכרוע, וינהג כמנהג המקום.

ב אצלנו יושבים בכל עת הקדיש, ואם נבקר אצל אשכנזים, נעמוד בקדיש.

ג אין אנו עומדים בקדיש שלפני ערבית של שבת, אבל אצל האשכנזים נעמוד. 

אין אצל רבנו ולא בתכאליל העתיקים הגבהת העקב בקדושה, אבל אין בזה איסור וינהג כמנהג המקום.