תפיסת ממון בהלכה - בנזק גרמא

שאלה: 

האם יש חילוק בין נזקי ״גרמי״  שבהם המזיק חייב.   

 ובין נזקי ״גרמא״ שבהם המזיק פטור לפחות מדיני אדם. 

 לפי מיטב הבנתי רבנו מחלק אם הוא   ״בר היזקא״ שתוצאת הנזק ודאית שאז הוא חייב. או שלא ואז פטור.           

ידוע לי שרבו הפוסקים והשיטות להבנת רבנו. אשמח אם הרב יתן את דעתו על כך.       תודה רבה 

תשובה: 

אתה צודק. יש הבדל בין מעשה נזק, ובין גרמי ובין גרמא.

ודיברתי על כך בפתיח של שיעורי היום.

ונמשיך בשיעור הבא בעהי"ת בל"נ.

ולגבי שיטת רבנו בעניינים אלו, היא באמת ייחודית ובעזהי"ת ובל"נ נתעכב על כך בהמשך.

תאריך: 
05/05/20 י"א אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist