קריאת התוכחה

שאלה: 

מדוע קוראים התוכחה בלחש?

ובקרית שמע וחרה אף ה'.

אחינו הספרדים מפסיקים.

 

תשובה: 

אין זה מנהגנו. מנהגנו לקרוא בקול, כי זו המטרה, לשמוע, להפנים ולהיטלטל ולהידבק בה', וה' ישגיח עלינו. אבל אחינו הספרדים קוראים בלחש ואין זה מנהג ראוי.

 

תאריך: 
13/05/20 י"ט אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist