טבילת כלי שיוצר בחו"ל

שאלה: 

לעניין טבילת כלים, האם כלי שיוצר בחו"ל ונקנה בארץ חייב בטבילה, או שמעבר הכלי לחברה בארץ נחשב כ-'בעלות יהודית' וזה פוטר את הכלי מטבילה? ואם הכלי נצרך טבילה, האם יצטרך לברך על הטבלתו או לא?

 

תשובה: 

יש דעה שאם הכלי של גוי נקנה מיהודי שקנה מגוי, אינו צריך טבילה.

אבל בימינו נוהגים להטביל כדעה שמחייבת טבילה.

בכל מקרה לשיטת רבנו, לפי מנהג תימן, לעולם אין מברכים על טבילת כלים, ולפי השו"ע מברכים.

תאריך: 
14/05/20 כ' אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist