יין מפוסטר לקידוש

שאלה: 

כמשגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית למדתי שבישול יין איננו כפיסטורו, לכן מגע גוי או חילוני ביין מפוסטר אוסר את שתייתו. מדוע, אם כן, בכל זאת אסור לנו להשתמש ביין מפוסטר לקידוש?

 

תשובה: 

נחלקו הדעות האם פיסטור, שהוא אינו רתיחה בת 100% אלא 75% או 80% האם זה בגדר בישול. אלה שמתייחסים לפיסטור כבישול אינם חוששים משום יין נסך והללו שסבורים שאין זה בישול גמור, חוששים מיין נסך.

 

תאריך: 
03/06/20 י"א סיון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist